thaiflag  download-button
Tel. 08-1745-3915, 036-271-706 Email: info@theonetoy.com

  • sliderset1
  • sliderset2
  • sliderset3
  • sliderset4
  • sliderset5
  • sliderset6
  • sliderset7
sliderset11 sliderset22 sliderset33 sliderset44 sliderset55 sliderset66 sliderset77
Slideshow Generator by WOWSlider.com v4.8

gyms-the-one-toyบริษัท เดอะวันทอย จำักัด คือผู้ผลิตเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง และเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง คุณภาพดี ราคาถูก ที่มีประสบการณ์ และได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าในประเทศไทยมากมาย ด้วยความมุ่งมั่นที่จะเห็นคนไทยมีสุขภาพที่ดี โดยเริ่มจากพื้นฐานของร่างกายที่แข็งแรง

เนื่องจากปัจจุบันคนไทยเริ่มให้ความสำคัญกับการออกกำลังกาย รวมถึงการฝึกพัฒนาการทางด้านร่างกายให้แก่เยาวชน ตลอดจนการสนับสนุนจากภาครัฐและหน่วยงานต่างๆ ในการจัดสรรพื้นที่เพือให้เป็นมุมพักผ่อนและออกกำลังกายสำหรับเจ้าหน้าที่ หรือการจัดสรรพื้นที่ส่วนกลางของโครงการหมู่บ้าน และชุมชนต่างๆ เพื่อให้มีลานกีฬา และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เพื่อให้คนในชุมชน มีสุขภาพดีและร่างกายแข็งแรง อีกทั้งยังทำให้เยาวชนได้หันมาสนใจการออกกำลังกายเพื่อห่างไกลอบายมุขและยาเสพติด

เราจึงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและผลิตภัณฑ์อุปกรณ์เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการและมีความปลอดภัยสูง รวมถึงอายุการใช้งานยาวนานโดยใช้วัสดุที่ได้มาตราฐาน และขั้นตอนการผลิตที่ปลอดภัยและทนทานในการใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นการเคลือบกันสนิม การเลือกใช้สีที่ปลอดภัยและคงความสด ติดทนนานพร้อมการรับประกันและบริการซ่อมบำรุงโดยผู้เชี่ยวชาญ และเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับลูกค้า เราพร้อมยินดีให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ ประเภทอุปกรณ์ การจัดวาง เพื่อให้เหมาะสมกับพื้นที่ และกลุ่มผู้ใช้งาน ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

บริษัท เดอะวัน ทอยจำกัด
โทร. 036-271-215, 08-1745-3915

Email: info@theonetoy.com