thaiflag  download-button
Tel. 08-1745-3915, 036-271-706 Email: info@theonetoy.com

4

รายละเอียดคุณสมบัติของเครื่องเล่นที่ต้องพิจารณาก่อนการเลือกซื้อ

การเลือกซื้อเครื่องออกำลังกายและเครื่องเล่น จะต้องพิจารณาปัจจัยเรื่องใดบ้าง?

  1. วัตถุประสงค์ในการใช้งาน ว่าต้องการใช้รูปแบบใด เช่น ในร่ม หรือ กลางแจ้ง หากคุณเลือกใช้งานในร่ม อาจจะเลือกอุปกรณ์ที่มีนำหนักเบาเหมาะกับการเคลื่อนย้าย แต่ถ้าหากใช้งานกลางแจ้ง บริเวณสนามบริเวณที่พักอาศัย
    โรงเรียน หรือสวนสาธารณ ควรเลือกวัสดุที่มีความแข็งแรง และคงทนต่อสภาพดิน ฟ้า อากาศ เป็นต้น
  2. ช่วงอายุของผู้เล่น และจำนวนผู้เล่นการพิจารณาอุปกรณ์ต้องคำนึงช่วงอายุของผู้เล่นเป็นสำคัญ ยกตัวอย่างเช่น การใช้งานสำหรับโรงเรียนอนุบาล ควรจะเลือกใช้ขนาดความสูงที่เหมาะสม และอุปกรณ์ที่เหมาะสม เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายในขณะใช้งาน เพราะอุปกรณ์ออกกำลังกายหรือเครื่องเล่นสำหรับเด็ก บางชนิด จะต้องใช้แรงเหวี่ยง หรือการปีนป่าย หากเลือกอุปกรณ์ที่มีขนาดสูงจนเกินไป เด็กๆ อาจจะได้รับอันตรายจากการพลัดตกลงมา หรือได้รับอันตรายจากการออกแรงเหวี่ยงอุปกรณ์เนื่องจากอุปกรณ์ออกกำลังกายหรือเครื่องเล่นบางชนิด ออกแบบมาเพื่อเหมาะสมกับช่วงอายุต่างๆ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการเสริมสร้างพัฒนาการให้แก่ผู้ใช้งานในแต่ละช่วงอายุ  หรือเครื่องออกกำลังกายบางชนิดจะมีขนาดสูง หรือต้องใช้แรงในการเคลื่อนไหวอุปกรณ์ อาจจะไม่เหมาะสมกับเด็กๆ เพราะอาจทำให้เกิดอันตรายในขณะใช้งานได้
  3. งบประมาณ เป็นสิ่งสำคัญ หากคุณกำหนดงบประมาณที่มีให้ทางผู้จัดจำหน่ายทราบก่อน เพื่อขอรับคำแนะนำ ว่าควรจะเลือกซื้ออุปกรณ์ชุดไหน ที่ครอบคลุมหรือเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการใช้งาน และไม่ให้เกิดงบประมาณที่บานปลาย จนเกินไป การเลือกซื้ออุปกรณ์ออกกำลังกาย หรือเครื่องเล่นสนามนี้ อาจไม่จำเป็นที่จะต้องเลือกสินค้าที่แพงจนเกินไป แต่ให้เลือกซื้อตามวัตถุประสงค์การใช้งาน ความทนทาน คุ้มค่า และวัสดุที่ใช้จะต้องปลอดภัยกับผู้เล่น
  4. ขนาดของพื้นที่ การกำหนดพื้นที่สำหรับจัดวางอุปกรณ์ก็เป็นเรื่องที่สำคัญเช่นเดียวกัน หากคุณพิจารณาเลือกซื้ออุปกรณ์หรือเครื่องเล่นกลางแจ้ง การกำหนดพื้นที่ ในการจัดวางจะทำให้ทราบถึง จำนวนอุปกรณ์ที่สามารถจัดลงในพื้นที่ได้ เพราะอุปกรณ์บางชนิด จะต้องมีพื้นที่เผื่อไว้สำหรับการเหวี่ยง หรือโยกอุปกรณ์ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับผู้เล่น ในกรณีที่ต้องใช้งานพร้อม ๆ กันหลายคน
  5. ความปลอดภัย และการติดตั้ง โดยเฉพาะเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง สิ่งที่ต้องคำนึงก็คือเรื่องวัสดุที่ใช้ ควรมีความคงทนต่อสภาพดิน ฟ้า อากาศ วัสดุหรือสีที่เลือกใช้ ควรมีความปลอดภัย และสามารถใช้งานได้นาน รวมถึงการติดตั้ง โดยทั่วไปเครื่องเล่นสนามบางชนิดอาจจะต้องอาศัยการติดตั้งที่ต้องยึดติดกับพื้นที่ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความปลอดภัย ในการเคลื่อนไหวอุปกรณ์ ดังนั้นการติดตั้งในส่วนของฐานต้องมั่นคง และแข็งแรง ซึ่งรายละเอียดในข้อนี้ คุณสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับผู้ให้บริการอีกครั้ง เพื่อประกอบการพิจารณาก่อนตัดสินใจซื้อ
  6. การรับประกันสินค้าและการซ่อมบำรุง ควรเลือกผู้ให้บริการที่มีความน่าเชื่อถือ และมีการรับประกันสินค้าในระยะเวลาที่เหมาะสม (อย่างน้อย 1 ปี) ร่วมถึงเงื่อนไขในการซ่อมบำรุงต่างๆ หากคุณเลือกซื้อสินค้าที่ผลิตและจำหน่ายในประเทศ จะดีมาก เนื่องจากการให้บริการดังกล่าวจะรวดเร็วมากขึ้น
อย่างไรก็ดี หากคุณกำลังตัดสินใจเลือกซื้ออุปกรณ์ออกกำลังกาย หรือเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง บริษัท เดอะวัน ทอย จำกัด ยินดีให้คำปรึกษาหรือข้อแนะนำ เพื่อให้ตรงตามวัตถุประสงค์หรืองบประมาณที่คุณตั้งไว้ โดยคุณสามารถติดต่อเพื่อขอคำแนะนำได้ที่ โทร 08-1745-3915, 08-1354-9072 หรือ 036-271-215 หรือฝากข้อความไว้ที่ เว็บไซต์ หรือ email: info@theonetoy.com